นายมานิจ โยคิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนดูอัลบัมภาพกิจกรรม
การดูงานสพป.ขก4
ทัศนศึกษา

 

 นายมานิจ โยคิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนเจษฎาวุฒิ สีลาคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางชนรดี ป้อมหาร
ครูชำนาญการพิเศษ
นายธนัยศักดิ์ ฝ่ายธีร์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอนันต์ วิรุณพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวารุณี จำปีพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางบุศราคัม อุตคะวาปี
ครู
นายเจษฏา พหลทัพ
ครูนายฉัตรชัย ดวงแก้ว
ครูผู้ช่วย
นางอโนทิพย์ ขันแก้ว
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวมัทนา บัวเงิน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวพัชรินทร์ สินแสงใส
ครูพี่เลี้ยงเด็กห้องเรียนคู่ขนาน
นางวารุณี ชาดงบัง
ครูพี่เลี้ยงเด็กห้องเรียนคู่ขนาน
นางวงเดือน ต้นหลุบเลา
ครูอัตราจ้างห้องเรียนคู่ขนาน


 

 

ภาพข้างล่างคือข่าวกิจกรรม

 

 

 

 

ข่าวหนังสือพิมพ์

 

เพลงทักทายอาเซียน 10 ประเทศ
ชนรดี เจริญศรี คำร้อง/บันทึกเสียง
  หน้าแรก  :  เกี่ยวกับเรา โรงเรียนบ้านท่าสำราญ  :  โรงเรียนบ้านท่าสำราญ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบ้านท่าสำราญ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย... ขออภัยเว็บไซต์กำลังปรับปรุง อาจมีอะไรแปลก ๆ บ้าง

จัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การจัดการเรียนการสอนในชั้นอนุบาล 1-2 โรงเรียนได้เน้นให้ครูผู้สอนจะต้องผ่านการฝึกอบรมม ในกรณีในภาพผู้สอนจบเอกปฐมวัยมาโดยตรง
จึงเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะแก่วัย และเป็นไปตามหลักจิตวิทยาการเรียนการสอนของเด็กในวัยนี้โดยเฉพาะการเรียนการสอนในชั้นอื่น ๆ ก็เช่นกันโรงเรียนจะจัดให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และให้เป็นไปตามหลักสูตรทุกประการ

การจัดโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน เพื่อให้เด็กที่มาเรียนแต่ละวันได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน และได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ด้วย

โดยโรงเรียนได้จัดงบประมาณเพิ่มเติม ให้แม่ครัวได้จัดอาหารให้เพียงพอต่อการรับประทานแต่ละวัน


ห้องเรียนคู่ขนาน
ห้องเรียนคู่ขนาน
21-08-2014
ห้องเรียนคู่ขนาน โรงเรียนนี้จะมีเด็กพิเศษทุกประเภท ยกเว้น ตาบอด และหูหนวกเข้าเรียนรวมจำนวน 52 คน ในโรงเรียน 1.ผู้บกพร่องทางสติปัญญา จำนวน 4 คน 2.บบุคคลออทิสติค จำนวน 8 คน 3.บกพร่องทางร่างกาย จำนวน 4 คน 4.บกพร่องทางพฤติกรรม จำนวน - คน 5.บกพร่องทางการเรียนรู้ ...

โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมและศูนย์ SSS
โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมและศูนย์ SSS
21-08-2014
โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม(Inclusive Education) และศูนย์ SSS(Student Suport Service) เข้ามาที่นี่ จะได้รับความรู้เกี่ยวกับเด็กพิเศษและการเรียนรวม ครบทุกอย่าง ดังนี้นที่นี่จึงเป็นที่ศึกษาดูงานของโรงเรียน ต่าง ๆ ที่สนใจการศึกษาพิเศษและการเรียนรวม ที่โรงเรียนนี้เป็นประจำแทบทุกเดือน การทำกายภาพบำบัดให้นักเรียนกล้ามเนื้ออ่อนแรง ...

ห้องพักครูและห้องประชุม
ห้องพักครูและห้องประชุม
21-08-2014
ห้องพักครูและห้องประชุม ห้องพักครู และห้องประชุม โรงเรียนได้จัดสร้างขึ้นจากงบบริจาค โดยทำการต่อเติมอาคารเรียนหลังเก่า ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 25 ปี แต่ยังใช้การได้ดี เนื่องจากไม้ที่นำมาสร้างเป็นไม้เนื้อแข็งชั้นดี จึงยังสามารถใช้งานได้อีกนานทีเดียวคาดว่าเกิน ...

การเรียนการสอนในห้องคอมพิวเตอร์
การเรียนการสอนในห้องคอมพิวเตอร์
21-08-2014
การเรียนการสอนในห้องคอมพิวเตอร์

ชุมนุมร้อยลูกปัด
ชุมนุมร้อยลูกปัด
21-08-2014
ชุมนุมร้อยลูกปัด  โรงเรียนได้จัดตั้งชุมนุมการฝึกอาชีพให้นักเรียน เพื่อฝึกความถนัดในอาชีพที่สามารถทำรายได้ระหว่างเรียน เช่นชุมนุมร้อยลูกปัด  สามารถนำไปขายเป็นสินค้าทำรายได้ให้กับผู้เรียนได้ ผู้เรียนและผู้สอน ผลงาน หรือสินค้า

การประชุมคณะครู
การประชุมคณะครู
21-08-2014
การประชุมคณะครูในโรงเรียนเพื่อเป็นการชี้แจงข้อราชการ และปรึกษาหารือในการเรียนการสอน ตลอดจนการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ วิดีโอการประชุม

ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียน
21-08-2014
โรงเรียนบ้านท่าสำราญ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านท่าสำราญ มีภารกิจสำคัญ คือ 1. การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจัดความพร้อมให้แก่เด็กอายุ ...

บรรยายสรุปภาพรวมโรงเรียนบ้านท่าสำราญ ปีการศึกษา 2556
บรรยายสรุปภาพรวมโรงเรียนบ้านท่าสำราญ ปีการศึกษา 2556
21-08-2014
บรรยายสรุปโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม ของโรงเรียนบ้านท่าสำราญ ปีการศึกษา 2556 คลิกภาพดูรายละเอียด

นักเรียนพิเศษ
นักเรียนพิเศษ
21-08-2014
จำนวนนักเรียนเรียนรวม เป็นเด็กออทิสติก

ประชาคมอาเซี่ยน  AEC
ประชาคมอาเซี่ยน AEC
21-08-2014
คลิกภาพขยายใหญ่ได้   อาเซียนหรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN : The Association of South East Asian Nations) ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 โดยประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียน คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ...

การจัดโครงการอาหารกลางวัน
การจัดโครงการอาหารกลางวัน
21-08-2014
ปีการศึกษา 2557

การประชุมทำแผนปฏิบัติการของบประมาณ โรงเรียนเรียนร่วม ปีงบประมาณ 2555
การประชุมทำแผนปฏิบัติการของบประมาณ โรงเรียนเรียนร่วม ปีงบประมาณ 2555
21-08-2014

คณะกรรมการศึกษาโรงเรียน
คณะกรรมการศึกษาโรงเรียน
21-08-2014

ข้อมูลนักเรียน เปรียบเทียบ 3 ปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน เปรียบเทียบ 3 ปีการศึกษา
21-08-2014

5 คำถามล่าสุดใน ท่านถามเราตอบ, ตั้งคำถามใหม่
24/10/14 01:22» คุณครูทุกท่าน..
16/02/12 21:09» ขอเชิญครูนักเรียนผู้ปกครองใช้กระดานถามตอบ..


 
หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา โรงเรียนบ้านท่าสำราญ  โรงเรียนบ้านท่าสำราญ ยินดีต้อนรับทุกท่าน


โรงเรียนบ้านท่าสำราญ
ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
โทรศัพท์ 08-1910-1258
สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1


Copyright©2014 thasumran.org
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม